Khuyến mãi hiện tại

Karofi khuyến mại
Mua máy lọc nước Karofi - Tặng 2 năm thay lõi

Khuyến mãi đã kết thúc

Đổi máy cũ lấy máy mới