Lọc theo thương hiệu
Cây nước nóng lạnh Kangaroo loại đứng KG35N
• Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
• Làm lạnh bằng Block
Cây nước nóng lạnh Kangaroo loại đứng KG38N
• Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
• Làm lạnh bằng Block
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG120
• Máy làm nước nóng lạnh 3 chức năng: Máy làm nóng lạnh nước uống kết hợp cùng bộ máy lọc nước R.O.
• Lọc trực tiếp từ nguồn nước máy uống ngay.
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG3331
• Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
• Hệ thống làm lạnh bằng vi mạch và chip điện tử.
Cây nước nóng lạnh Kangaroo loại đứng KG3334
• Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.

• Hệ thống làm lạnh bằng block

Cây nước nóng lạnh Kangaroo loại đứng KG3336
• Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.

• Hệ thống làm lạnh bằng block

Cây nước nóng lạnh Kangaroo loại đứng KG3340
• Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.

• Hệ thống làm lạnh bằng block

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG39B
• Tiện dụng, dễ dùng với 3 vòi riêng biệt nóng, lạnh, ấm
Cây nước nóng lạnh Kangaroo loại đứng KG40N
• Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
• Hệ thống làm lạnh bằng block, môi chất R134A
Cây nước nóng lạnh Kangaroo loại đứng KG43
• Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
• Hệ thống làm lạnh bằng block, môi chất R134A
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG49
• Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
• Hệ thống làm lạnh bằng block, môi chất R134A
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG32N
• Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
• Hệ thống làm lạnh bằng block, môi chất R134A
Xem thêm sản phẩm