Lọc theo thương hiệu
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG50W01
• Máy làm nóng lạnh tích hợp bộ lọc công nghệ RO
• Làm lạnh bằng Block LG.


Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG39A3
• Tiện dụng, dễ dùng với khóa an toàn cho trẻ nhỏ. 
• Làm lạnh bằng Block LG.

• Bầu đun bằng thép không gỉ.

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG48
• Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
• Làm lạnh bằng Block LG.

• Bầu đun bằng thép không gỉ.

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG50SD
• Máy làm nóng lạnh nước uống kết hợp cùng bộ máy lọc nước.
• Làm lạnh bằng Block LG.


Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG44
• Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
• Làm lạnh bằng Block LG.

• Bầu đun bằng thép không gỉ.

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG46
• Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
• Làm lạnh bằng Block LG.

• Bầu đun bằng thép không gỉ.

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG47
• Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
• Làm lạnh bằng Block LG.

• Bầu đun bằng thép không gỉ.

Cây nước nóng lạnh kangaroo KG45
• Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
• Làm lạnh bằng Block LG.
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG33TN
• Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
• Hệ thống làm lạnh bằng vi mạch và chip điện tử.
Cây nước nóng lạnh Kangaroo loại đứng KG34F
• Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
• Làm lạnh bằng Block
Cây nước nóng lạnh Kangaroo loại đứng KG35N
• Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
• Làm lạnh bằng Block
Cây nước nóng lạnh Kangaroo loại đứng KG38N
• Tiện dụng, dễ dùng với 2 vòi riêng biệt nóng, lạnh.
• Làm lạnh bằng Block
Xem thêm sản phẩm